buddha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buddha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buddha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buddha.

Từ điển Anh Việt

  • buddha

    * danh từ

    Đức phật

Từ điển Anh Anh - Wordnet