broomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broomy.

Từ điển Anh Việt

  • broomy

    xem broom