bremen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bremen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bremen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bremen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bremen

    a city of northwestern Germany linked by the Weser River to the port of Bremerhaven and the North Sea; in the Middle Ages it was a leading member of the Hanseatic League

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).