boulez nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boulez nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boulez giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boulez.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • boulez

    French composer of serial music (born in 1925)

    Synonyms: Pierre Boulez

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).