bosom-friend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bosom-friend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bosom-friend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bosom-friend.

Từ điển Anh Việt

  • bosom-friend

    /'buzəmfrend/

    * danh từ

    bạn tri kỷ, bạn chí thiết