bopeep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bopeep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bopeep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bopeep.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bopeep

    Similar:

    peekaboo: a game played with young children; you hide your face and suddenly reveal it as you say boo!

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).