bolus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bolus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bolus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bolus.

Từ điển Anh Việt

 • bolus

  /'bouləs/

  * danh từ

  (dược học) viên thuốc to

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bolus

  a small round soft mass (as of chewed food)

  a large pill; used especially in veterinary medicine