bogle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bogle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bogle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bogle.

Từ điển Anh Việt

  • bogle

    /'bougl/

    * danh từ

    ma quỷ, yêu quái, ông ba bị

    bù nhìn (đuổi chim)