boann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • boann

    Celtic goddess; mother of Angus Og

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).