bmus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bmus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bmus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bmus.

Từ điển Anh Việt

  • bmus

    * (viết tắt)

    Cử nhân âm nhạc (Bachelor of Music)

Từ điển Anh Anh - Wordnet