bluish-lilac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bluish-lilac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bluish-lilac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bluish-lilac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bluish-lilac

    Similar:

    blue-lilac: of lavender tinged with blue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).