blubberingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blubberingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blubberingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blubberingly.

Từ điển Anh Việt

  • blubberingly

    xem blubber