bloodthirstiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bloodthirstiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bloodthirstiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bloodthirstiness.

Từ điển Anh Việt

 • bloodthirstiness

  /'blʌd,θə':stinis/

  * danh từ

  tính khát máu, tính tàn bạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bloodthirstiness

  Similar:

  bloodiness: a disposition to shed blood