blithesomely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blithesomely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blithesomely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blithesomely.

Từ điển Anh Việt

  • blithesomely

    xem blithesome