blastocoelic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blastocoelic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blastocoelic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blastocoelic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blastocoelic

    of or relating to a segmentation cavity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).