blamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blamer.

Từ điển Anh Việt

  • blamer

    xem blame