blackener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackener.

Từ điển Anh Việt

  • blackener

    xem blacken