black-beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black-beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black-beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black-beetle.

Từ điển Anh Việt

  • black-beetle

    /'blækbɔ:l/

    * danh từ

    (động vật học) con gián