bizet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bizet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bizet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bizet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bizet

    French composer best known for his operas (1838-1875)

    Synonyms: Georges Bizet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).