bivvy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bivvy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bivvy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bivvy.

Từ điển Anh Việt

  • bivvy

    * danh từ

    (thông tục) rút gọn của bivouac