bitten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitten.

Từ điển Anh Việt

  • bitten

    ???