bishop's pine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bishop's pine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bishop's pine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bishop's pine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bishop's pine

    Similar:

    bishop pine: two-needled or three-needled pinon mostly of northwestern California coast

    Synonyms: Pinus muricata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).