bird-fancier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird-fancier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird-fancier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird-fancier.

Từ điển Anh Việt

  • bird-fancier

    /'bə:d,fæniə/

    * danh từ

    người thích nuôi chim

    người bán chim