biogas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biogas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biogas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biogas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • biogas

  * kỹ thuật

  biôga

  khí lên men

  khí phân chuồng

  khí sinh vật