bill-me order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bill-me order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bill-me order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bill-me order.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bill-me order

    Similar:

    credit order: an order that is received without payment; requires billing at a later date

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).