bijoux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bijoux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bijoux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bijoux.

Từ điển Anh Việt

 • bijoux

  /'bi:ʤu:/

  * (bất qui tắc) danh từ, số nhiều bijoux

  đồ nữ trang

  * tính từ

  nhỏ và đẹp, nhỏ xinh

  a bijou villa: một biệt thự nhỏ xinh