bignoniad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bignoniad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bignoniad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bignoniad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bignoniad

    any woody plant of the family Bignoniaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).