bignoniaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bignoniaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bignoniaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bignoniaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bignoniaceae

    trees or shrubs or woody vines or herbs having fruit resembling gourds or capsules; sometimes placed in the order Scrophulariales

    Synonyms: family Bignoniaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).