bifurcating box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bifurcating box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bifurcating box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bifurcating box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bifurcating box

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hộp nối rẽ đôi

  điện:

  hộp phân nhánh