bibber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bibber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bibber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bibber.

Từ điển Anh Việt

  • bibber

    /'bibə/

    * danh từ

    người nghiện rượu