beria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beria

    Soviet chief of secret police under Joseph Stalin; was executed by his associates in the power struggle following Stalin's death (1899-1953)

    Synonyms: Lavrenti Pavlovich Beria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).