belaud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belaud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belaud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belaud.

Từ điển Anh Việt

  • belaud

    /bi'lɔ:d/

    * ngoại động từ

    hết lời ca ngợi, hết lời tán dương