belaid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belaid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belaid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belaid.

Từ điển Anh Việt

 • belaid

  /bi'lei/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ belayed, belaid

  cột (thuyền) lại; cắm (thuyền) lại

  belaying pin: cọc (để) cắm thuyền

  * thán từ

  (hàng hải) (từ lóng) đứng lại!; được rồi