beggar's lice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beggar's lice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beggar's lice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beggar's lice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beggar's lice

  Eurasian and North American plants having small prickly nutlets that stick to clothing

  Synonyms: beggar lice

  Similar:

  tick trefoil: any of various tropical and subtropical plants having trifoliate leaves and rough sticky pod sections or loments

  Synonyms: beggar lice

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).