beetle-browed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beetle-browed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beetle-browed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beetle-browed.

Từ điển Anh Việt

 • beetle-browed

  /'bi:tlbraud/

  * tính từ

  cau lông mày lại có vẻ đe doạ

  có lông mày sâu róm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beetle-browed

  sullen or unfriendly in appearance

  Synonyms: scowling