beardlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beardlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beardlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beardlessness.

Từ điển Anh Việt

  • beardlessness

    /'biədlisnis/

    * danh từ

    tình trạng không râu

    tình trạng không ngạnh