bear's cub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear's cub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear's cub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear's cub.

Từ điển Anh Việt

  • bear's cub

    /'beəzkʌb/ (bear's_whelp) /'beəzwelp/

    * danh từ

    gấu con