bating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bating.

Từ điển Anh Việt

  • bating

    /'beitiɳ/

    * giới từ

    trừ, trừ ra