bathing-place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bathing-place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bathing-place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bathing-place.

Từ điển Anh Việt

  • bathing-place

    /'beiðiɳpleis/

    * danh từ

    bãi tắm, bãi biển