basuco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basuco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basuco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basuco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • basuco

    low-grade cocaine mixed with coca paste and cannabis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).