bartok nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bartok nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bartok giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bartok.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bartok

    Hungarian composer and pianist who collected Hungarian folk music; in 1940 he moved to the United States (1881-1945)

    Synonyms: Bela Bartok

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).