bardic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bardic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bardic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bardic.

Từ điển Anh Việt

  • bardic

    xem bard

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bardic

    being a bard or relating to a bard's poetry

    bardic poetry