barbarianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barbarianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barbarianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barbarianism.

Từ điển Anh Việt

  • barbarianism

    xem barbarian