banshee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banshee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banshee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banshee.

Từ điển Anh Việt

 • banshee

  /bæn'ʃi:/

  * danh từ

  (thần thoại,thần học) (Ê-cốt) nữ thần báo tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • banshee

  (Irish folklore) a female spirit who wails to warn of impending death

  Synonyms: banshie