balminess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balminess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balminess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balminess.

Từ điển Anh Việt

 • balminess

  /'bɑ:minis/

  * danh từ

  sự thơm, sự thơm ngát

  tính chất dịu, tính chất êm dịu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • balminess

  the quality of weather that is deliciously mild and soothing

  the day's heat faded into balminess

  the climate had the softness of the south of France

  Synonyms: softness