balaam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balaam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balaam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balaam.

Từ điển Anh Việt

 • balaam

  /'beilæm/

  * danh từ

  người đoán láo

  đồng minh không tin cậy được

  bài dự trữ để lấp chỗ trống (báo)