back-seat driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back-seat driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back-seat driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back-seat driver.

Từ điển Anh Việt

  • back-seat driver

    /'bæksi:t'draivə/

    * danh từ

    người không có trách nhiệm nhưng cứ thích điều khiển