babar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

babar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm babar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của babar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • babar

    an imaginary elephant that appears in a series of French books for children

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).