baalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baalism.

Từ điển Anh Việt

  • baalism

    * danh từ

    tôn giáo thờ Baal là vị thần chính