azerbaijanese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azerbaijanese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azerbaijanese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azerbaijanese.

Từ điển Anh Việt

  • azerbaijanese

    * danh từ

    người Agiecbaigiăng

    tiếng Agiecbaigiăng